Čo je Puzzle Story?

1. února 2008 v 17:46 | crystallica
Puzzle Story je príbeh, ktorý nepíše jeden autor ani dvojica priateľov, lež celá skupina ľudkov. Skladá sa kúsok po kúsku ako dieliky puzzle, z čoho aj vznikol názov Puzzle Story. Tak ktosi môže príbeh zvrtnúť úplne iným prekvapivým smerom... (ako vznikol samotný nápad)
Slovníček:


Puzzle Story (PZ) - príbeh písaný mnohými autormi, ktorého tvorba sa realizuje cez blog
puzzle-blog (PB) - blog, na ktorom sa píše Puzzle Story
puzzle-tým (PT) - skupina ľudí, ktorí píšu Puzzle Story
puzzle-storista - člen puzzle-týmu; jedinec, ktorý píše Puzzle Story
konečná verzia (KV) - označenie pre súvislý PS príbeh, pospájanie jednotlivých príspevkov do súvislej verzie, ktorá je pre čitateľa prehľadnejšiaFAQ


Adeptom
Členom PT sa môže stať prakticky každý záujemca, samozrejme, vopred si treba premyslieť, či na to jeden má. Potrebný je rozhodne talent, aspoň jeho drobná štipka, aby dotyčný vedel zosmoliť peknú rozvitú vetičku. Taktiež lyžička fantázie, aby mal ako zveladiť náš príbeh. Do tretice je vhodné mať dostatok času, aby sme od neho počuli to slovko-dve aspoň raz za čas.

Ako sa prihlásiť?
Ak dotyčný spĺňa tri vyššie spomenuté body, stačí vyplniť prihlášku. Samozrejme, vyplnenie prihlášky nemusí zaručovať prijatie. Záujemca, ktorého kvality sú slečne organizátorke - crystallici - známe, má oveľa vyššiu šancu stať sa puzzle-storistom (protekcia). Taktiež osoba odporúčaná vyššie spomínaným dobre známym človekom (opäť protekcia). Ak má daný záujemca blog, jeho kvality sa dajú overiť i na základe neho. Pre "cudzích" záujemcov, ktorých kvality nie sú crystallici ani nikomu z puzzle-storistov známe, máme pripravené "prijímačky" - stačí splniť jednu jednoduchú úlohu, ktorej zadanie dostanenú obratom ako odpoveď na jeho/jej prihlášku. Rozhodnutie o prijatí, prípadne neprijatí, dotyčný následne obdrží na e-mail, ktorý zanechal v prihláške.

Príchodzí členovia
Noví členovia, ktorí sa do PT dostanú v čase, keď bude PS dávno rozpísaný, by sa mali oboznámiť s doterajším dejom. Môžu si ho celý prečítať (najlepšie v konečnej verzii) alebo sa spýtať starších členov PT v článku určenom na diskusiu k príbehu. Pre lepšiu orientáciu bola vytvorená rubrika O príbehu, ktorá obsahuje profily postáv a stručné resumé každej kapitoly.

Ako prispievať?


Obsah príspevku
  • Príspevky sa zverejňujú do rubriky "Pracovná verzia", pričom sa nemôžu používať perexy.
  • Príspevok by mal mať zmysluplný názov; musí mať vyplnenú kolónku autor a musí obsahovať avatar daného autora, čo je vlastne jeho osobný podpis.
  • Ďalší obsah správy je ľubovoľný, musí však nadväzovať na predchádzajúce časti príbehu, nesmie žiadnu prehliadať (v tom zmysle, že sa tam zrazu neobjaví dávno mŕtva postava - ledaže by bola zombie alebo duch - a podobne).
  • Samozrejme, extrémne kreatívni jedinci môžu príspevok obohatiť i vhodným obrázkom alebo pesničkou (video asi nikdy nebude dostatočne k veci, ale ak sa také nájde, nech sa páči). Tieto obrázky možno nahrať z externého zdroja (napr. photobucket, deviantArt a pod.) alebo ich možno ukložiť do galérie, do priečinku Obrázky.

Názov článku
  • Predpokladáme, že každý puzzle-storista bude mať aspoň aké-také skúsenosti s blogom (najlepšie blogom.cz), aby vedel, ako narábať s hyperjednoduchou administráciou článkov na tomto blogovom serveri.
  • Každý príspevok musí mať zmysľuplný názov; ako si kto bude pomenovávať tie svoje, to je už na ňom samom. Či zvolí: "Od Katky 1", "Od Katky 2" či "Katkin 1. príspevok", "Katkin 2. príspevok" či "Katka 1", "Katka 2" či názov podľa obsahu konkrétneho príspevku: "Stretnutie", "Nočná mora", "Nevysvetliteľná záhada", "Podozrivý chlapec" na tom nezáleží. Vhodné by bolo v názve uvádzať meno konkrétneho prispievateľa (nick, pod ktorým v PS vystupuje), aby nedochádzalo k dualizácii nadpisov.

Autorstvo
Je nutné vypĺňať kolónku "Autor", aby bolo jasné, kto daný príspevok napísal. Taktiež sa verifikujeme pomocou avatarov, ktoré sú uložené v zložke Avatary pod menom toho-ktorého puzzle-storistu a bolo by dobré vkladať ich do každého príspevku, či už na začiatok, koniec alebo aj do stredu, prekladane medzi textom, to už podľa gusta každého jednotlivca.

Jazyk
PS je akcia, ktorú vymyslela istá Slovenka, od nepamäti blogujúca na českom blogovom serveri. Celá sa odohráva na českom blogovom serveri, preto by bolo netaktné nútiť Čechov - ktorí sa samozrejme môžu taktiež prihlásiť -, písať po slovensky. Slovák Čechovi predsa porozumie, rovnako ako Čech Slovákovi (snáď), aspoň si myslíme, že by to nemal byť veľký problém. Preto je povolené písať po slovensky i po česky.

Spisovnosť a gramatika
Otázka spisovnosti a gramatiky môže byť chúlostivá, predsa len nechceme nikoho nútiť písať dokonale spisovne a bez chýb ako v škole na diktáte. No uznajte sami - malo by to nejako aj vyzerať! Preto poprosíme aspoň snahu o dodržiavanie gramatiky a vynechávanie nespisovných či slangových výrazov tam, kde sa nehodia. Taktiež používanie interpunkcie a mäkčeňov či dĺžňov. Nie je to príkaz, je to prosba. Pred zoskladaním jednotlivých príspevkov do konečnej verzie i tak text prejde crystallicinou editáciou - nebude pozmenení obsah príbehu, dovolím si len upraviť prípadné gramatické chyby, doplniť pohrešované čiarky a zabudnuté písmenka, rozlúštiť preklepy a pod.

Vývoj príbehu
Každý puzzle-storista má právo na ovládanie všetkých postáv. Kedykoľvek môže pridať akúkoľvek vedľajšiu postavu, dokonca akúkoľvek vedľajšiu postavu zabiť. Príbeh však má jednu či viacero hlavných postáv (to sú tie, ktoré sa v príbehu vyskytujú najčastejšie), ktoré stále môže ovládať každý, no o ich smrti by sa predsa len mohol poradiť s ostatnými. Na to slúži článok s diskusiou ohľadom príbehu.

Limity ohľadom príspevkov
  • Rozsah jedného príspevku je od jedného slova (rátajúc i obyčajné krátke spojky ako "i", "ale" a pod.) až po... V maximálnom počte slov či viet sa nebudeme obmedzovať, treba si však uvedomiť, že príbeh nepíše jeden sám, priestor treba poskytnúť i ostatným, len vtedy je to zábava. Priemerný príspevok by mohol obsahovať okolo päť viet, asi tak sto slov.
  • Čo sa týka počtu príspevkov, ktorými môže jedna osoba prispieť bezprostredne po sebe, je tu obmedzenie na tri.

pr.: Katka prispeje jedným príspevkom dnes, o dva dni sa príde na PB opäť pozrieť, no nik medzitým neprispel. Avšak ona dostane chuť si zapísať, prispeje ďalším príspevkom, v PS tak budú nasledovať dva príspevky od jedného autora za sebou. No Katka príde nakopnutá múzou i ďalší deň, stále tam budú len dva jej príspevky, a ona prosto musí napísať ďalší! A napíše ho. O týždeň sa príde pozrieť na vývin situácie, no na úvodnej stránke sú len jej tri príspevky. Chcela by písať? Smola, tri príspevky za sebou od toho istého autora sú limit... Aj keď pravda je také, že tieto limity sme nikdy reálne nedodržovali... (:

  • Toto pravidlo neexistuje len tak, pre srandu králikov, PS majú písať viacerí, nielen jeden človiečik!
  • Naopak, ten, od koho nebudeme počuť ani slovko po dobu 30 dní (bez upozornenia na svoju absenciu u slečny crystallice), bude vylúčený. Ako sme už povedali, stačí jedno slovko, či už obyčajné "a", v priebehu mesiaca...

Konenčná verzia
Slečna crystallica raz za čas spisuje všetky príspevky v PS od každého jedného autora v poradí, ako nasledujú za sebou, do tzv. konečnej verzie, ktorú nájdete v rubrike "Konečná verzia". Bude to minimálne upravený súhrn príbehu - nik sa nemusí báť, že by sa z jeho príspevku vykľulo niečo absolútne iné, než napísal. Jediné, čo sa môže (no nemusí) upraviť, budú pravopisné chyby. Príspevok jedného autora sa od príspevku druhého odlišuje farbou písma, ktorú si každý môže vybrať v prihláške. Takto upravený príbeh sa môže zverejňovať i na iných stránkych či už osobných blogoch členov PT alebo inde, stačí o tom upovedomiť slečnu crystallicu.

Administratíva
PRIDÁVAŤ ČI UPRAVOVAŤ ČLÁNKY DO (ÚRADNEJ) RUBRIKY O PUZZLE STORY JE PRÍSNE ZAKÁZANÉ, ak toto pravidlo porušíte, môžete byť okamžite vylúčení! Toto právo majú len členovia organizačnej rady. Rovnako sa netreba starať do layoutu blogu.

Nástenka
Ak sa rozhodnete členom PT niečo oznámiť verejnejšie, než cez nenápadný diskusný článok, môžete použiť nástenku. Netreba však zabúdať na verifikáciu avatarom, používajte ju všade!


Ďakujeme neexistujúcej Katke za účinkovanie v príkladových situáciách.
Pre prípadné otázky kontaktujte slečnu crystall v komentároch na tomto blogu či na jej maile (crystall@centrum.sk).

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama